Dvorana u prizemlju

U sklopu Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu na adresi Budačka 12 u Gospiću, nalazi se polivalentna dvorana sa 100 – 120 sjedećih mjesta. Po potrebi za sudionike Vašeg programa postoji i mogućnost organiziranja cateringa u dvorani.

Multifunkcija i oprema dvorane:

Dvorana je opremljena tehničkim  uređajima i pomagalima za različite vrste evenata (događanja):

 • video projekcije
 • promocije
 • predavanja
 • radionice
 • izložbe
 • tečajevi
 • prezentacije s vašeg ili našeg računala
 • tiskovne konferencije
 • okrugli stolovi
 • treninzi
 • i sl.

Tehnička oprema dvorane:

 • ozvučenje
 • bežični i širokopojasni mikrofon
 • prijenosno računalo za sve vrste prezentacija
 • videoprojektor
 • videorekorder (VHS)
 • cd player i dvd player
 • pomične stolice i stolovi
 • pomična govornica

Cjenik najma dvorane:

1 sat = 350,00 kn (46,45 eura)

1 sat korištenja tehničke opreme = 40,00 kn (5,31 eura)

1 sat usluge tehničara = 50,00 kn (6,64 eura)

*U cijenu najma dvorane uključen je i „mini PR paket“ koji obuhvaća: oglašavanje na KIC-ovoj web i facebook stranici, obavještavanje medija, oglašavanje na oglasnom prostoru KIC-a

*Šestosatno i svako duže korištenje 30% popusta po satu.

*Subotom, nedjeljom i blagdanom cijena se uvećava za 20%.

*Popusti kod višednevnog iznajmljivanja prostora mogu biti dogovoreni s organizatorom programa, a KIC zadržava diskrecijsko pravo neprihvaćanja pružanja usluga.

*Oslobođeni PDV-a temeljem članka 11. Zakona.

*dvorana u prizemlju se može dati na korištenje bez naknade po nalogu ravnatelja ako se koristi u promotivne ili humanitarne svrhe, te sadržaje od interesa Grada Gospića ili Ustanove.

Osobe s invaliditetom mogu pristupiti dvorani u prizemlju.

 *fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kn

 

ATRIJ KIC-a

 

U sklopu Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu na adresi Budačka 12, u Gospiću, nalazi se otvoreni prostor atrij, idealan za održavanje glazbenih priredbi, koncerata, izložbi, sajmova, humanitarnih i sličnih akcija.

Cjenik najma atrija:

 • postavljanje  stolova, stolica, pokretnih naprava i slično za obavljanje ugostiteljske djelatnosti = 1100,00 kn (146,00 eura) po prodajnom mjestu/dnevno.
 • kulturne, umjetničke, zabavne, sportske i sl. manifestacije = 700,00 kn (92,91 eura) po zauzetom mjestu/dnevno.

*U cijenu najma uključen je i „mini PR paket“ koji obuhvaća: oglašavanje na KIC-ovoj web i facebook stranici, obavještavanje medija, oglašavanje na oglasnom prostoru KIC-a.

*Subotom, nedjeljom i blagdanom cijena se uvećava za 20%.

*Popusti kod višednevnog iznajmljivanja prostora mogu biti dogovoreni s organizatorom programa, a KIC zadržava diskrecijsko pravo neprihvaćanja pružanja usluga.

*Oslobođeni PDV-a temeljem članka 11. Zakona.

*Atrij se može dati na korištenje bez naknade po nalogu ravnatelja ako se koristi u promotivne ili humanitarne svrhe, te sadržaje od interesa Grada Gospića ili Ustanove.

*fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kn