Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu

KIC Gospić osnovan je 2009. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Gospića pod nazivom Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu, sa sjedištem u Gospiću, Budačka 12.

Djelatnost Ustanove:

 • organizacija, razvijanje i unapređivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;

 • zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Grada Gospića;

 • izdavačka djelatnost;

 • promidžba (reklama i propaganda);

 • umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje;

 • proizvodnja i trgovina na malo umjetninama, suvenirima, knjigama, rukotvorinama i sličnim predmetima;

 • djelatnost javnog informiranja;

 • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga;

 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;

 • djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa;

 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija;

 • usluge informacijskog društva;

 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;

 • galerijsko-izložbena djelatnost;

 • ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturnih vrijednosti;

 • poticanje mladih na aktivno uključivanje u kulturne i druge aktivnosti;

 • organiziranje programa vlastite produkcije u suradnji s drugim ustanovama;

 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka;

 • pružanje usluga smještaja;

 • pružanje usluga iznajmljivanja prostora.

Vizija:

Kulturno Informativni Centar je javna ustanova koja putem svojih djelatnosti promiče kulturu, sportske i visoke umjetničke dosege, prati i promiče aktualna društvena i kulturna zbivanja u gradu Gospiću  i koja pruža mogućnosti za svestrano informiranje u kulturi i o kulturi.