Bilješke uz fin. izvještaj za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.