BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA – 31. PROSINAC 2017.