BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA-31. PROSINCA. 2021. GODINE