I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu