Odluka o usvajanju Prijedloga financijskog plana i programa za 2020. godinu