Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KIC-a Gospić (2)