Pročišćeni tekst Pravilnika o plaćama i ostalim primanjima u KIC-u Gospić 11.5.2018.