Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KIC-a Gospić 7.5.2018.