STATUT Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu (pročišćeni tekst)